மூடவும்

ஆற்காடு அகழ்வைப்பகம், ஆற்காடு

Archaeological Site Museum, Arcot

தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையின் சார்பில் தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தமிழகத்தின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளவும் புதிய வரலாற்று சான்றுகளை கண்டறியவும் தொல்லியல் அககழாய்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.அவ்வகழாய்வுகளில் கிடைத்த தொல்பொருள்களை அப்பகுதி மக்களும் மாணவர்களும் கண்டு பயனுறுவிதமாக அகழ்வைப்பகங்கள் தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறையால் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. ஆர்க்காட்டில் உள்ள அகழ் வைப்பகம் அவ்வகையைச் சார்ந்த ஒன்றாகும்.

தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை வெளியிடும் நூல்கள் இங்கு காட்சிக்கும், விற்பனைக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நூல்களை சலுகை விலையிலும் பெற்றுச் செல்லலாம்.

இவ்வகழ்வைப்பகம் வெள்ளிக்கிழமைத் தவிர, வாரத்தின் ஏனைய நாட்களில் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.30 மணி வரை பொதுமக்கள் பார்வையிட திறந்திருக்கும். தேசிய விடுமுறை நாட்களில் விடுமுறை நாளாகும். பெரியவர்கள் நுழைவு கட்டணமாக ரு.5-ம் சிறியவர்கள் நுழைவுக்கட்டணமாக ரு.3-ம் செலுத்த வேண்டும்.