மூடவும்

இந்திய செஞ்சிலுவை சங்கம் மற்றும் வி.ஐ.டி பல்கலை கழகம் இணைந்து நடத்திய இரத்த தான முகாமை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/02/2020
District Collector Inaugurated the Blood Donation camp organised by Indian Red Cross and VIT University 21-02-2020