மூடவும்

இயற்கை பேரிடர்கள் நிகழும்போது பொதுமக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பணிகள் குறித்து ராணுவ வீரர்களுடன் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 05/02/2020
District Collector Discussed with Army People about to Rescue the public from Natural Disaster Time