மூடவும்

இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாமில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள வீடுகளை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/09/2023
Honorable Chief Minister of Tamilnadu opened up the newly built houses in the Sri Lankan Tamil Rehabilitation Camp 17-09-2023