மூடவும்

உலகலாவிய அயோடின் பற்றாக்குறையினால் ஏற்படும் நோய்தடுப்பு தினம் மற்றும் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு குறித்து வாராந்திர ஆய்வுக்கூட்டம் 21/10/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/10/2019
World Iodine Deficiency Day 21/10/2019