மூடவும்

உள்ளாட்சி சாதாரண தேர்தல் முதன்மை வாக்கு சாவடி அலுவலர்களுக்கு பயிற்சியினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/09/2021
District Collector Inaugurated Rural Localbody Election 2021 training 24/09/2021