மூடவும்

காட்பாடியில் அமைத்துள்ள திறந்தநிலை இல்லத்தை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 20/02/2020
District Collector Inaugurated the Open Shelter for Boys at Katpadi