மூடவும்

குடிமராமத்து பணிகளுக்காக வேலூரில் கள ஆய்வு நடைபெற்றது 11/12/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/12/2019
K. Satyagopal, Chairman and Managing Director (CMD) of Tamil Nadu Water Resources Conservation and Rivers Restoration Corporation, carried out a review of on-going Kudimaramathu (water resources rejuvenation) works in the combined Vellore district on Tuesday.

Inspection