மூடவும்

குடியாத்தம் ராஜகோபால் கல்லூரியில் 100 சதவீத வாக்குப்பதிவு உறுதிமொழியை மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் எடுத்துக்கொண்டனர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/03/2021
100 Percent Voting Pledge Taken at Rajagopal Polytechnic Collège ,Gudiyatham 03-03-2021