மூடவும்

சிறந்த சேவை புரிந்த மருத்துவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் திரு. சி.அ. ராமன் அவர்கள் விருது வழங்கி கௌரவித்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/07/2018
Doctors felicitated by District Collector Thiru.S.A.Raman, I.A.S.,