மூடவும்

சிறப்பு தடுப்பூசி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/10/2021
District Collector Inspected Special Vaccine Camp 23-10-2021