மூடவும்

ஜமாபந்தியில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் 24-05-2023

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/05/2023
District Collector Inspection on Jamapanthi 24-05-2023