மூடவும்

தலசீமியா நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் சிறப்புரையாற்றினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/05/2023
District Collector Participated Thalassemia Awareness Program 16-05-2023