மூடவும்

பசுமை படையின் சார்பாக சுற்று சூழல் பாதிப்பை தவிர்ப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/01/2023
District Collector Inaugurated Environment Safety Awareness Rally 11-01-2023