மூடவும்

போதை பழக்கத்திற்கு எதிரான உறுதிமொழியை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் மற்றும் மாணவர்கள் எடுத்துக்கொண்டனர்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 11/05/2023
District collector and students Taken Pledge Against Addiction 11-05-2023