மூடவும்

போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமினை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் துவக்கிவைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/01/2021
District Collector Inaugurated Polio Drop Medicine Camp 31-01-2021