மூடவும்

மழைநீர் சேகரிப்பிற்கான கசிவுநீர் குட்டை மற்றும் நீர் செறிவூட்டும் ஆழ்துளை கிணறு அமைக்கும் திட்டம் ஆய்வு – தமிழ்நாடு குடிநீர்வடிகால்வாரிய மேலாண்மை இயக்குநர் படங்கள் 16/10/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/10/2019
Collector Inspection 16/10/2019