மூடவும்

மாநில அளவில் கணித பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்ட பார்வையற்றோருக்கு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/05/2023
District Collector given Certificates 10-05-2023