மூடவும்

ரத்தசோகை குறைபாடுடைய கர்பிணி தாய்மார்களுக்கு செறிவூட்டப்பட்ட உப்பு பாக்கெட்டுகளை மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் வழங்கினார் 26-08-2020

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 26/08/2020
District Collector Given the Salf Packet to Anemia deficiency pregnant ladies 26-08-2020