மூடவும்

வரைவு வாக்காளர்‌ பட்டியலை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்‌ அங்கிகரிக்கப்பட்ட அரசியல்‌ கட்சி பிரமுகர்கள்‌ முன்னிலையில்‌ வெளியிட்டார் 09-11-2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/11/2022
District Collector Released Draft Electoral Roll 09-11-2022