மூடவும்

வாக்காளர் பட்டியலில் தகுதி வாய்ந்த அனைத்து மாற்றுதிறனாளிகளின் பெயர்களையும் சேர்ப்பதற்கு மகளிர் சுய உதவி குழுக்களின் களப்பணியாளர்களுக்கு முகாம் 27-10-18

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/10/2018
Women Self Help Group Workshop for PWD Voters inclusion in Electoral roll 27-10-18