மூடவும்

வாக்குகளை எண்ணும் போது கடைபிடிக்க வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்து வாக்கு எண்ணும் அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட நேரடி செயல்விளக்க பயிற்சி 08/08/2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/08/2019
Live Demonstration training on procedures to follow when counting votes 08/08/2019