மூடவும்

வேலூர் மாவட்டத்தில் இருந்த வெளி மாநிலத்தவர்களை ஜார்கண்ட் மாநிலத்திற்கு வழியனுப்பி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/05/2020
Sending Train to Jharkhand for the Stranded People Stayed in Vellore 15-05-2020