மூடவும்

படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம்

படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி View / Download
படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (620 KB)