மூடவும்

பதிவாளர் அலுவலகங்கள்

துணை பதிவாளர் அலுவலகம், வாணியம்பாடி

தாலுகா ஆபீஸ் கேம்பஸ், அரசு கார்டன், கச்சேரி ரோடு, அம்முர்பேட்டை, வாணியம்பாடிi - 635 751

மின்னஞ்சல் : srovaniyampadi[at]tnreginet[dot]net
தொலைபேசி : 04174-227222

துணை பதிவாளர் அலுவலகம், வேலூர் Joint I

பதிவு துறை ஒருங்கிணைந்த கட்டிடம், வேப்பமர தெரு, வேலப்பாடி, வேலூர் - 632 001.

மின்னஞ்சல் : srovellorejt1[at]tnreginet[dot]net
தொலைபேசி : 0416-2225970

துணை பதிவாளர் அலுவலகம்,நாட்றம்பள்ளி

151/69 RCS மென் ரோடுயி பணத்தோ, சந்தைப்பு, நாட்றம்பள்ளி - 635 852

மின்னஞ்சல் : sroNatrampalli[at]tnreginet[dot]net
தொலைபேசி : 04179-242345