மூடவும்

அரசுமருத்துவமனை, பேர்ணம்பெட்டு

அரசுமருத்துவமனை, பேர்ணம்பெட்டு அஞ்சல் குறியீடு:635810

மின்னஞ்சல் : tnhsppernambut[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-233388
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை