மூடவும்

அரசு மருத்துவமனை,சோளிங்கர்

அரசு மருத்துவமனை, சோளிங்கர் அஞ்சல் குறியீடு:631102

மின்னஞ்சல் : tnhspsholingur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-262900
வகை / விதம்: தாலுக்காஅல்லாமருத்துவமனை