மூடவும்

அரசு மருத்துவமனை, ஆம்பூர்

அரசு மருத்துவமனை, ஆம்பூர் அஞ்சல் குறியீடு:635802

மின்னஞ்சல் : tnhspambur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04174-242636
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை