ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
பேரிடர் மேலாண்மை வரைவு திருத்தப்பட்ட இலக்குகள் 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)
வெப்ப அலை மேலாண்மை 29/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(9 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 29/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(10 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 17/09/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மாவட்ட அறிக்கை, கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற விவரங்கள் இங்கே சொடுக்கவும்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மாவட்ட அறிக்கை, முக்கிய விவரங்கள் இங்கே சொடுக்கவும்
எரிவாயு உருளை விதிமுறைகள் 2016 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(2 MB)
அம்மோனியம் நைட்ரைட் விதிமுறைகள் 2012 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(6 MB)
வெடி மருந்து விதிகள் 2008 28/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(740 KB)
cVIGIL – கைபேசிச் செயலி விளக்கக் கையேடு 13/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(1 MB)