மூடவும்

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

Filter

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
பிணைத் தொழிலாளர் முறைமை (ஒழிப்பு ) பிணைத் தொழிலாளர் முறைமை (ஒழிப்பு)
இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் காலாண்டு இதழ், V3, 1 ஆகஸ்டு 2021 14/09/2021 பார்க்க (8 MB)
இந்திய மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் வேலூர் மற்றும் வாணியம்பாடி கிளைகளில் பதிவு பெற்ற மருத்துவர்களின் பட்டியல் 22/10/2019 பார்க்க (5 MB)
அரசு மருத்துவமனைகளுக்கான டெங்கு காய்ச்சலை கண்டறிய உதவும் மருத்துவ சோதனைகள் பட்டியல் 22/10/2019 பார்க்க
வருவாய் நிர்வாக கையேடு – 2001 21/06/2019 பார்க்க (821 KB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – மண் மற்றும் கிராவல் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – குவார்ட்ஸ் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கருப்பு மற்றும் வண்ண கிரானைட் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – கல் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை – மணல் , புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 11/06/2019 பார்க்க (5 MB)