மூடவும்

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

Filter

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
cVIGIL – கைபேசிச் செயலி விளக்கக் கையேடு 13/03/2019 பார்க்க (1 MB)
வெடி மருந்து விதிகள் 2008 28/06/2018 பார்க்க (740 KB)
அம்மோனியம் நைட்ரைட் விதிமுறைகள் 2012 28/06/2018 பார்க்க (6 MB)
எரிவாயு உருளை விதிமுறைகள் 2016 28/06/2018 பார்க்க (2 MB)
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மாவட்ட அறிக்கை, முக்கிய விவரங்கள் இங்கே சொடுக்கவும்
மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மாவட்ட அறிக்கை, கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற விவரங்கள் இங்கே சொடுக்கவும்
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு அறிக்கை, புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 17/09/2018 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2016-17 29/06/2018 பார்க்க (10 MB)
வெப்ப அலை மேலாண்மை 29/06/2018 பார்க்க (9 MB)
பேரிடர் மேலாண்மை வரைவு திருத்தப்பட்ட இலக்குகள் 28/06/2018 பார்க்க (1 MB)