மூடவும்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2022-2023
1 அணைக்கட்டு View
2 குடியாத்தம் View
3 காட்பாடி View
4 கணியம்பாடி View
5 கே.வீ.குப்பம் View
6 பேர்ணாம்பட்டு View
7 வேலூர் View

 

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2022-2023
1 அணைக்கட்டு View
2 குடியாத்தம் View
3 காட்பாடி View
4 கணியம்பாடி View
5 கே.வீ.குப்பம் View
6 பேர்ணாம்பட்டு View
7 வேலூர் View