மூடவும்

கிராம உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு

கிராம உதவியாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம் இணையதளம் மூலம் 10-10-2022 முதல் 07-11-2022 வரை வரவேற்கப்படுகிறது

 

தலைப்பு பார்க்க
கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் – வேலூர் மாவட்டம் அறிவிப்பு – (PDF 300 KB)
அணைகட்டு வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 152 KB)
குடியாத்தம் வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 149 KB)
காட்பாடி வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 148 KB)
கே வீ குப்பம் வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 151 KB)
பேர்ணாம்பட்டு வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 150 KB)
வேலூர் வட்டம் – கிராம உதவியாளர் பணி நியமனம் அறிவிப்பு – (PDF 149 KB)