மூடவும்

தொடர்பு கொள்ள

மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்

2 வது தளம்,மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அலுவலகம்,
வேலூர் – 630009

தொலைபேசி : +91-416-2252345
நிகரி எண் : +91-416-2253034
மின்னஞ்சல் : collrvel[at]nic[dot]in

வலைதள தகவல் மேலாளர்

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர்(பொது),
2 வது தளம்,மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் அலுவலகம்,
வேலூர் – 630009

தொலைபேசி : +91-416-2253034
மின்னஞ்சல் : pag[dot]tnvlr[at]nic[dot]in