மூடவும்

பேரிடர் மேலாண்மை தொடர்பு அடைவுகள்

கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் – 1077

வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை ) – 93840 56214

தொலைபேசி எண் – 0416 – 2258016

நிகரி தெலைபேசி எண் – 0416 – 2253034

மாவட்ட ஆட்சியரின நேர்முக உதவியாளர் (பொது) – 0416 – 2252501

நிகரி தொலைபேசி எண்- 0416- 2253034

கைபேசி எண்.9445008159

முதல்நிலை பொறுப்பாளா்கள் விவரம் – 2018 – 2019 ( 591 KB )