மூடவும்

விண்ணப்ப படிவங்கள்

Filter Form category wise

Filter

விண்ணப்ப படிவங்கள்
தலைப்பு தேதி விவரம் முகவரி View / Download
துப்பாக்கி உரிமம் விண்ணப்பம் 04/07/2018 பார்க்க (2 MB)
வெடிமருந்து உற்பத்தி உரிமம் மாற்றலுக்கான விண்ணப்பம் 04/07/2018 பார்க்க (18 KB)
படிவம் 6 – வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை புதிதாக சேர்க்க 04/07/2018 பார்க்க (911 KB)
படிவம் 6A – அயல்நாடு வாழ் இந்தியர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை சேர்ப்பதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (26 KB)
படிவம் 001C – வாக்காளா் அடையாள அட்டை கோருவதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (675 KB)
படிவம் 8A – சட்டமன்ற தொகுதிக்குள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரை இடமாற்றம் செய்வதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (620 KB)
படிவம் 8 – வாக்காளா் பட்டியலில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (848 KB)
படிவம் 7 – வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் நீக்குவதற்கான படிவம் 04/07/2018 பார்க்க (805 KB)