மூடவும்

வேளாண்மை துறை

வேளாண்மை என்பது உணவு பாதுகாப்பு, கிராமப்புற பொருளாதாரம் மற்றும் விவசாயிகளின் சமூக பொருளாதார தரத்தை மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பிரதான உந்து சக்தியாக விளங்குகிறது. வேளாண்மை மற்றும் அதனை சார்ந்த துறைகளும் கிராமபுறங்களில் மிகப்பெரிய வாழ்வாதாரத்தை வழங்குகிறது.
தமிழக அரசு வேளாண்மையில் இரண்டாம் பசுமைப் புரட்சியை அடைய விவசாயிகளுக்கு ஏற்ற வகையில் புதிய உத்திகளை வளர்க்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது. அதனடிப்படையில், வேளாண் உற்பத்தியை மேம்படுத்திடவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரித்திடவும், தற்போதைய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி புதுமையான பயிர் வகைகளை உருவாக்குதல், வணிகரீதியாக மற்றும் மாறும் விவசாய முறைகளுக்கேற்ப வலுவான உள்கட்டமைப்பை வடிவமைத்தல், நேரம் மற்றும் செலவைக் குறைப்பதன் மூலம் விவசாயம் சிறந்ததாக விளங்கிட விவசாய பணிகளை இயந்திரமயமாக்குதல், ICT பயன்பாடுகள் மூலம் விவசாயிகளின் தொழில்நுட்பங்கள் திறனை வளர்ப்பது, நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட விற்பனை அமைப்பை நிறுவுதல் மற்றும் வேளாண் பொருட்களின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்து இதன் மூலம் விவசாயிகளின் பொருளாதராத்தை மேம்படுத்துதல்.

வேலூர் மாவட்டத்தின் வேளாண்மை நிலை

வேலூர் மாவட்டத்தின் மொத்த பரப்பளவு 5.92 இலட்சம் ஹெட்டேர் மற்றும் 1.74 இலட்சம் ஹெக்டேர் நிகர பயிர் பரப்பளவு கொண்டு தமிழகத்தில் வேலூர் மாவட்டம் ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது.

மழைப்பொழிவு

வேலூர் மாவட்டம் மழையளவு மற்றும் விநியோக முறை ஆகியவற்றை கொண்டு முழுமையாக மழைக்காலத்தை சார்ந்துள்ளது. மழைப்பொழிவு குறையும் காலத்தில் கடுமையான நீர் பற்றாக்குறை மற்றும் வறட்சிக்கு வழி வகுக்கின்றன.
வேலூா் மாவட்டத்தின் சராசரியான வருடாந்திர மழைப்பொழிவாக 971.1 மிமீ குளிர்காலத்தில் (ஜனவரி – பிப்ரவரி) 39.8 மிமீ கோடை காலத்தில் 106.6 தென்மேற்கு பருவத்தில் (ஜீன் – செப்டம்பர்) 439.1 மற்றும் வடகிழக்கு பருவத்தில் 385.6(அக்டோபர் – டிசம்பர்) பொழிகிறது.

மண் பரிசோதனை ஆய்வகம், வேலூர்

இந்த ஆய்வகம் மேலாலத்தூரில் 1996ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.

நோக்கங்கள்

 1. மண் ஆய்வின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் (மண்ணின் நயம், சுண்ணாம்பு நிலை, களர் அமில நிலை, உப்பின் நிலை, தழைச்சத்து, மணிச்சத்து, சாம்பல் சத்து (கி/ஏக்கர்) மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்துகளின் அளவு) குறிப்பிட்ட கிராமம் அல்லது வட்டாரங்களில் சாகுபடி செய்யப்படும் முக்கிய பயிர்களுக்கு உரப்பரிந்துரையை வழங்குதல்.
 2. பிரச்சனைக்குரிய பாசன நீரின் தரம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அந்த நீரில் பயிரிடப் பொருத்தமான பயிர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பரிந்துரை செய்தல்.
 3. கிராமங்களில் மண் பரிசோதனை தொடர்பான விழிப்புணர்வு முகாம்களை நடத்தி மண் பரிசோதனையின் பயன் மற்றும் உரப்பயன்பாடு குறித்து விவசாயிகளிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

மண் ஆய்வு மற்றும் நிலப்பயன்பாட்டு அமைப்பு

இந்த அமைப்பு 1977ம் ஆண்டு முதல் செயல்பட்டு வருகிறது.

நோக்கங்கள்

 1. மண்ணின் தன்மையை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் வகைப்படுத்துதல்.
 2. பயனுள்ள நிலப்பயன்பாட்டு திட்டத்திற்காக பல்வேறு விளக்கமளிக்கும் முறைகள் மூலம் மண்ணை மதிப்பீடு செய்தல்.
 3. பொருத்தமான மேலாண்மை நடைமுறைகளை பரிந்துரை செய்தல்.

செயல்படும் பகுதிகள்

 1. திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
 2. விழுப்புரம் மாவட்டம்
 3. கடலூர் மாவட்டம்
 4. காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்
 5. திருவள்ளுர் மாவட்டம்
 6. சென்னை

பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பரிசோதனை ஆய்வகம்

பூச்சிக் கொல்லி மருந்து பரிசோதனை ஆய்வகம், வேலூரில் 2009ம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டு செயல்பாட்டில் உள்ளது.

நோக்கம்

பூச்சிக்கொல்லி மருந்து சட்ட விதி 1968ன்படி தரமான பூச்சி மருந்துகள், களைக் கொல்லிகள், பூஞ்சானக் கொல்லிகளை கிடைக்க செய்தல்.

சந்தையில் போலியான மற்றும் தரமற்ற பூச்சிக் கொல்லி, மருந்துகளின் விற்பனையை தடை செய்தல்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் பூச்சி மருந்து மாதிரிகள் எடுப்பதற்கான இலக்கு சென்னை, வேளாண்மை இயக்குநர் அவர்களால் நிர்ணயிக்கப்படும். வெவ்வேறு மாவட்டத்தின் வட்டார பூச்சிக் கொல்லி ஆய்வகங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட பூச்சிக் கொல்லி மாதிரிகள் வாயு, திரவ குரோமோட்டோகிராபி அல்லது உயிர் செயல்திறன் திரவ குரோமோட்டோகிராபி மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்படும்.

குறிப்பிட்ட சில இரசாயணங்களுக்கு இங்கு பருமனறிப் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. மாதிரிகள் செய்யப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள் இதற்கான முடிவுகள் அனுப்பப்படும். பகுப்பாய்வின் நெறிமுறைகள் இந்திய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் விதிமுறைகளின்படி செய்யப்படுகின்றன.

ஹைதராபாத், தேசிய பயிர் வளன் மேலாண்மை நிறுவனத்தினரால் நடத்தப்படும் சிறப்பு பயிற்சியின் பூச்சிக் கொல்லி ஆய்வாளர்கள் சான்றிதழ் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். நெறிமுறைப்படி தரமற்ற பூச்சிக் கொல்லி மாதிரி முடிவுகள் உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட வட்டார பூச்சிக் கொல்லி ஆய்வாளர்களுக்கு சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு அனுப்பி வைக்கப்படும்.

திரவ உயிர் உரங்கள் உற்பத்தி மையம்

வேலூரில் திரவ உயிர் உற்பத்தி மையம் 2017ம் ஆண்டு குடியாத்தம் வட்டாரத்தில் நத்தம் எனும் கிராமத்தில் தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சி திட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இந்த மையத்தில் அசோஸ்பைரில்லம், ரைசோபியம் மற்றும் பாஸ்போபாக்டீரியா போன்ற திரவ உயிர் உரங்கள் தயார் செய்யப்படும். வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.

விதை சுத்திகரிப்பு மையம்

வேலூரில் 3 அரசு விதைச் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் மற்றும் 4 தனியார் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது.

அரசு விதை சுத்திகரிப்பு மையங்கள்

 1. அவரக்கரை (வாலாஜா வட்டாரம்)
 2. கல்புதூர் (காட்பாடி வட்டாரம்)
 3. நெமிலி (நெமிலி வட்டாரம்)

தனியார் விதை சுத்திகரிப்பு மையங்கள்

 1. கூராம்பாடி (ஆற்காடு வட்டாரம்)
 2. சிறுகரும்பூர் (காவேரிபாக்கம் வட்டாரம்)
 3. நெமிலி (நெமிலி வட்டாரம்)
 4. கலவை (திமிரி வட்டாரம்)

அனைத்து வட்டாரங்களில் இருந்தும் நெல் மற்றும் சிறுதானிய விதைகள் இந்த சுத்திகரிப்பு மையத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு சம்மந்தப்பட்ட வேளாண் விரிவாக்க மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். இந்த மையத்தின் வேலை திறன் 200 மெ.டன் / ஆண்டு மற்றும் வருடாந்திர சுத்திகரிப்பு இலக்கு 200 மெ.டன் / ஆண்டு ஆகும்.

உழவர் பயிற்சி நிலையம்

உழவர் பயிற்சி மையத்தின் முக்கிய நோக்கம். உழவர் விவாதக்குழு அமைப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம், பயிற்சி வழங்குவது ஆகும். புதிய பயிர் இரகங்கள், ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மற்றும் நோய் மேலாண்மை, ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மை, தோட்டக்கலை பயிர் சாகுபடி, தரமான விதை உற்பத்தி, வேளாண் விற்பனை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள், வேளாண்மை பொறியியல் துறை சார்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு, காடு வளர்ப்பு, கால்நடை வளர்ப்பு, அங்கக வேளாண்மை தொடர்பாக பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

வேளாண்மை துறை மற்றும் பிற துறைகளின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களும் விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது.

வேலூரில் உழவர் விவாதக்குழு அமைப்பாளர்கள் மொத்தம் 300 நபர்கள் உள்ளனர். ஒவ்வொரு குழுவிலும் 25 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் விவசாயிகளுக்கும், அரசுத் துறைகளுக்கும் இடையே பாலமாக செயல்படுகின்றனா்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் உழவர் விவாதக் குழு அமைப்பாளர்களுக்கான பயிற்சி, கிராம அடிப்படை பயிற்சி, களப்பயிற்சி, செயல்முறைப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. உழவர் தின விழா நடத்தப்பட்டு சிறந்த விவாதக்குழு அமைப்பாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், விவசாயிகளின் விளைப்பொருட்களை கொண்டு கருத்துக்காட்சி நடத்தப்பட்டு சிறந்த விளைப்பொருட்களை கொண்ட உறுப்பினர்களுக்கும் பரிசு வழங்கப்படுகிறது.

வேளாண்மை தொழில்நுட்ப மேலாண்மை முகமை

மாநில விரிவாக்க திட்டங்களுக்கான உறுதுணை சீரமைப்பு திட்டம் 2005-06 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

நோக்கங்கள்

 • மாநில / மாவட்ட / வட்டார அளவில் புதுமையான, மறுசீரமைப்பு மற்றும் தன்னாட்சி நிறுவனங்களை அமைத்தல்.
 • பொது / தனியார் விரிவாக்க சேவை வழங்குநர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பல நிறுவன நீடிப்பு உத்திகளை ஊக்குவித்தல்.
 • ஒருங்கிணைந்த, பரந்த அடிப்படையிலான நீடிப்பு விநியோகத்துறையை உறுதிப்படுத்துதல்.
 • உழவர் ஆர்வலர் குழுக்கள் மூலம் விவசாயிகளிடமிருந்து அடையாளம் காணப்பட்டு தேவைகள் மற்றும் தேவைகளுக்கு இணங்க குழுவின் அணுகுமுறையை மேம்படுத்துதல்.
 • திட்டமிடல், முடிவு செய்தல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துதல் போன்றவற்றை ஒருங்கிணைத்தல்.
 • விவசாய பெண்களை குழுக்களாக அணிதிரட்டுதல் மற்றும் அவர்களுக்கு தேவையான பண்ணை பயிற்சிகள் கொடுத்தல்.

மாவட்ட / வட்டார அளவில் உள்ள செயல்பாடுகள்

விவசாயிகள் சார்ந்த செயல்பாடுகள்

  • விவசாயிகளுக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த பயிற்சி, கண்டுணர் சுற்றுலா அளிப்பதன் மூலம் மற்றும் விவசாயிகளிடையே புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை பரப்புதல்.
  • பண்ணைத் தகவல் பகிர்வு மூலம் உள்ளுர் விவசாயி கண்காட்சிகள், அச்சிடப்பட்ட துண்டுபிரசுரங்கள் மூலம் தொழில்நுட்ப தகவல்களை பரப்புதல்.
  • உள்ளுர் அளவில் விவசாய – விஞ்ஞானி ஒருங்கிணைப்பு, உழவர் தின விழா அமைத்தல் மற்றும் கிசான் கோஷ்தீஸ் மூலம் விவசாயிகள், விரிவாக்க பணியாளர்கள் மற்றும் ஆராய்சியாளர்கள் கருத்துப் பரிமாற்றத்திற்கு வழிவகுத்தல்.

மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர், (வேளாண்மை) வேலூர்

வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை, வேளாண்மை விற்பனை மற்றும் வணிகத்துறை மற்றும் வேளாண்மை பொறியியல் துறை மற்றும் வேளாண் சம்மந்தப்பட்ட இதர துறை சார்ந்த திட்டங்களையும் மாவட்ட ஆட்சியர் கண்காணிக்கவும், ஆய்வு மேற்கொள்ளவும் உறுதுணையாக மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (வேளாண்மை) செயல்படுகிறார்.

வேளாண்மை துணை இயக்குநர் பதவியில் செயல்படும் இவர் கீழ்கண்ட பணிகளை மேற்கொள்கிறார்.

 • மாவட்ட ஆட்சியரின் சார்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் வேளாண்மை உற்பத்திக்குழு கூட்டம் மற்றும் விவசாயிகளின் குறை தீர்ப்பு கூட்டத்தை நடத்துதல்.
 • விவசாயிகள் குறை தீர்க்க அனைத்துத் துறைத் தலைவர்கள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்தல்.
 • இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் பயிர் சேதாரங்களை கண்காணித்து நிவாரண பணிகளை ஒருங்கிணைத்தல்.
 • மாவட்ட அளவில் வருவாய்த் துறை, வேளாண்மைத் துறை, புள்ளியியல் துறை ஒருங்கிணைந்து மாவட்ட வருவாய் அலுவலரால் நடத்தப்படும் பயிர் சாகுபடி பரப்பு ஒத்திசைவு கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அறிக்கை இறுதி செய்தல்.
 • வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் மற்றும் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களில் உள்ள விதைகள், உரங்கள் மற்றும் வேளாண் இடுபொருட்களை கண்காணித்தல்.
 • பாசன நீர் ஆதாரங்களான நீர் தேக்கங்கள், குளங்கள் மற்றும் கிணறுகள் நீரின் அளவுகளை கண்காணித்தல்.

அரசு தென்னை விதை, வீரிய ஒட்டுப் பண்ணை நவ்லாக்

அரசு தென்னை விதை, வீரிய ஒட்டுப் பண்ணை நவ்லாக் பாலாற்றங்கரையில் 215.60 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. இதில் 175 ஏக்கர் பரப்பளவில் தென்னை மரங்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு 30 முதல் 45 வயது நிரம்பிய நெட்டை இரக தென்னை மரங்கள் (மேற்கு தொடர்ச்சி மலை நெட்டை மற்றும் இலட்சத்தீவு குட்டை ஆயிரம் காய்ச்சி) மற்றும் குட்டை இரகங்களான (சௌகத் ஆரஞ்சு குட்டை) தென்னை மரங்கள் உள்ளன. இப்பண்ணையில் நெட்டை, குட்டை, நெட்டை X குட்டை தென்னங்கன்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விவசாயிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.

தென்னை ஒட்டு மையம்

தென்னை ஒட்டு மையம், அரசு தென்னை விதை வீரிய ஒட்டு பண்ணை, நவ்லாக்கில் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு 88 ஏக்கர் பரப்பில் சுமார் 2000 நெட்டை மரங்களும் 800 மரங்களும் ஒட்டுப் பணிக்காக பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

மாநில எண்ணெய்வித்துப் பண்ணை, நவ்லாக்

வேலூர் மாவட்டத்தில் வாலாஜா வட்டாரத்தில், நவ்லாக் எனும் இடத்தில் 1966ம் ஆண்டு மாநில எண்ணெய்வித்துப் பண்ணை, நெல், சிறு தானியங்கள், பயறு வகைகள் மற்றும் எண்ணெய் வித்துக்களில் ஆதார விலை உற்பத்தி செய்து வழங்கும் நோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பின்னர், 1985ம் ஆண்டு மாநில எண்ணெய்வித்துப் பண்ணையாக மாற்றப்பட்டது. இப்பண்ணையின் மொத்த சாகுபடி பரப்பு 55 ஏக்கர் ஆகும். இங்கு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விதைகளை மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.

மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமை வேலூர்

மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமையானது மாவட்ட அளவில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாடு / மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்தும் முகமையாகும். மாவட்டத்தில் செயல்படுத்தப்படும் நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை பணிகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்தும் ஓர் அமைப்பாகும்.

இம்முகமையின் பெருந்தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியர் அவா்களும்,

திட்ட அலுவலராக மாவட்ட வேளாண்மை இணை இயக்குநர் அவா்களும் உள்ளனா். மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமையில் ஒரு அலகிற்கு ஒரு வேளாண்மை துணை இயக்குநர், வேளாண்மை உதவி இயக்குநர், உதவி செயற்பொறியாளர், திட்ட பொருளாதாரர், மற்றும் நீர்வடிப்பகுதி அணி உறுப்பினர்களாக ஓர் உழவியலர், பொறியாளர் மற்றும் சமூகவியலர் அடங்குவர். கிராம நீர்வடிப்பகுதி குழு உறுப்பினர்கள் கிராம சபையின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்கள் கிராம அளவில் இப்பணிகளை செயல்படுத்துவர். மாவட்ட நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டு முகமையானது திட்டம் செயல்படுத்தலை கண்காணிப்பு செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது.

திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள்

 • நீர்வடிப்பகுதியில் உள்ளடக்கிய கிராம மக்களுக்கு மழை நீர் சேகரிப்பு மற்றும் பயன்பாட்டினை மேம்படுவத்துவதன் மூலம் பாசனம், குடிநீர், மற்றும் பயிர்சாகுபடியை மேம்படுத்தி நீடித்த நிலையான வருமானத்திற்கு அடித்தளமிடுதல்.
 • நீர்வடிப்பகுதியில் உள்ள மக்களுக்கு மழை நீர் அறுவடை மற்றும் மேலாண்மை மூலம் தொடர் வருமானத்திற்கு வழிகோலுதல்.
 • நீர்வடிபகுதி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கி வருமானம் மேம்படவும் அவர்தம் சமூக உரிமை நிலைநாட்டவும், மனிதவள,பொருளாதார வள மேம்பாட்டிற்கு வழிகோலுதல்.
 • அசாதாரண பருவநிலை மாற்றங்களால் பயிர்சாகுபடி, மனிதவளம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் ஏற்படும் எதிர்மறை விளைவுகளை சரிசெய்து ஒருங்கிணைந்த ஊரக பகுதிகள் மேம்பாட்டினை கிராம பஞ்சாயத்துக்கள் மூலம் உறுதிபடுத்துதல்.

ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்டம்

வேலூா் மாவட்டத்தில் 2009-10ம் நிதி ஆண்டு முதல் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இம்மாவட்டம் வடகிழக்கு வேளாண் தட்ப வெப்ப மண்டலத்தில் அமைந்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்ட நோக்கம்

ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் சுற்றுச்சுழலை சமநிலையில் பராமரித்தல். இந்நோக்கத்தை அதிக பயன்பாட்டினால் குறைந்த நிலையை அடைந்த இயற்கை வளங்களான மண்,நீர்,தாவர வளங்களை மேம்படுத்துதல்,மண் அரிமானம் தடுத்தல், தாவர வளங்களை ஊக்குவித்தல், மழை நீர் அறுவடை மற்றும் நிலத்தடி நீர் செறிவூட்டல் மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
மேற்படி செயல்பாடுகளால் பல்வகை பயிர் சாகுபடி மற்றும் மாறுபட்ட வேளாண் செயல்பாடுகளால் நீர்வடிப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு நீடித்த நிலையான வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவுதல்.

ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்ட சிறப்பு அம்சங்கள்

நுண் நீர்வடிப்பகுதிகளை ஒருங்கிணைந்து 1000-5000 எக்டர் வரும் நிலையில் அப்பகுதிக்கு தனியாக ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்துதல்.

நீர்வடிப்பகுதி மேம்பாட்டிற்கு ஒரு எக்டருக்கு ரூ.6000-ஐ ரூ.12000 மாக உயர்த்தி ஒருங்கிணைந்த நீர்வடிப்பகுதி மேலாண்மை திட்டம் செயல்படுத்துதல்.

வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் வேளாண் உற்பத்திதிறன் மேம்படுத்துதல் மற்றும் கால்நடைப்பண்ணையம் அபிவிருத்தி செய்தல்.

திட்ட காலம் 4 முதல் 7 ஆண்டுகள்.

திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு 90:10 என்ற விகிதாச்சாரத்தில் மத்திய:மாநில அரசுகளின் நிதி பங்களிப்புடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

திட்டம் செயல்படுத்தும் அதிகாரம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் உள்ள மாநில அளவிலான இணைப்பு முகமைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

திட்டம் துவக்கால பணிகள், நீர்வடிப்பகுதி வளர்ச்சி பணிகள்,திட்ட நிறைவுகால பணிகள் என மூன்று நிலைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.

திட்டங்கள்

2017-18ம் ஆண்டிற்கான வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்குதல்

பயிர் நிலைகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் நெல், தானியங்களில் சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, மக்காச்சோளம் பயறு வகைகளில் துவரை, உளுத்தம் பருப்பு, பச்சைப்பயறு, எண்ணெய்வித்துகள், மணிலா மற்றும் இதர பயிர்களான கரும்பு மற்றும் பருத்தி பெரும்பாலாக பயிரிடப்படுகிறது.

விவசாயிகளின் பொருளாதார தரத்தை உயர்த்துவதற்காக அரசு கீழ்கண்ட தொழில்நுட்பங்களை 2017-18ம் ஆண்டில் செயல்படுத்தியது.

1) புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்.

நெல்-

தமிழ்நாட்டின் பிரதான பயிரான விளங்கும் நெற்பயிர் வேலூர் மாவட்டத்தில் 42900 எக்டர் பரப்பளவில் பயிரிடப்படுகிறது. நெற்பயிர் பெரும்பாலாக மூன்று பருவங்களில் பயிரிடப்படுகிறது.

 1. சொர்ணவாரி (ஏப்ரல் – ஜீலை)
 2. சம்பா (ஆகஸ்ட் – நவம்பர்) மற்றும்
 3. நவரை (டிசம்பர் – மார்ச்)

பலதரப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வேளாண் உற்பத்தியை பெருக்க மாநில அரசு எண்ணற்ற முயற்சிகள் எடுத்து வருகிறது.

1).திருந்திய நெல் சாகுபடி- வேலூர் மாவட்டத்தில் இத்தொழில்நுட்பத்தினால் குறைந்த நீரில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.இதனால் வழக்கமான நெல் பயிரிடும் முறையை காட்டிலும் 30 சதவிகித உற்பத்தி உயர்ந்துள்ளது. இத்தொழில்நுட்பம் பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு திட்டங்களின் கீழ் செயல்விளக்கமுறை மூலமாக விவசாயிகளுக்கிடையே பிரபலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

2) கிராம விதைத்திட்டம் – இத்திட்டத்தின்கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சான்று விதைகள் 50% மான்ய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.

பயறு வகைகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில் பயறு வகைகள் 30000 எக்டர் பரப்பளவில் பயிரிடப்படுகிறது. இப்பயிர்கள் விவசாயிகளிடையே அதிக வருமானம் ஈட்டித்தருகிறது. இதில் பெரும்பாலாக துவரை பயிரிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு உளுந்து,பச்சைப்பயறு,கொள்ளு ஆகியவை பயிரிடப்படுகிறது.

தனிப்பயிர், ஊடுப்பயிர் மற்றும் வரப்பு பயிர் வாயிலாக பயிர்களை ஊக்குவித்தல் போன்ற உத்திகள் Rice Fallow Pulses மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஊக்குவிப்பதோடு, நுண்ணீர்ப்பாசனத்தின் கீழ் தெளிப்பான்கள் மற்றும் மழைத்துவான் ஆகியவை இணைக்கப்படுகிறது.

முக்கிய தொழில்நுட்பங்கள் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடப்படுகிறது.

திருந்திய பயறு சாகுபடி

உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான முக்கிய வழிமுறைகள் விவரம் பின்வருமாறு .

 1. பருவம் குறிப்பிட்ட அதிக விளைச்சல் மற்றும் பூச்சி மற்றும் நோய்கள் தடுப்பு பயறு வகைகள் பயிரிடுவது.
 2. ரைசோபியம் மற்றும் போஸ்போபாக்டீயா போன்ற உயிர் உரங்கள் உடன் விதை நேர்த்தி செய்தல்.
 3. உகந்த தாவர மக்கள் தொகை பராமரித்தல்.
 4. ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை.
 5. 2 சதவிகித டி.ஏ.பி. தெளிப்பு இரண்டு முறை முதல் முறை பூக்கும் பருவம் மற்றும் இரண்டாம் முறை 15 நாட்களுக்கு பிறகு.
 6. ஈரப்பதம் அழுத்தத்தின் போது தெளிப்பு நீர்ப்பாசனம் நடைமுறைப்படுத்துதல், கட்டுப்படுத்துதல்.
 7. ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மூலமாக காய்த்துளைப்பானை கட்டுப்படுத்துதல்.

நடவு முறை துவரை சாகுபடி

ஒரு புதிய வேளாண் பழக்கவழக்கம் உயிர்காக்கும் விதத்தில் பயிரிடுதல் மற்றும் நடவு செய்தல் ஆகியவை மாவட்டத்தில் பிரபலமடைகின்றன. 2017/18ம் ஆண்டில் 25 லட்சம் நிதி உதவி 1000 ஹெக்டருக்கு நீட்டிக்கப்பட்டது.

உணவு பாதுகாப்பு திட்டம் / பயறு வகைகள்

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயிர்கள் பயிரிடுதல் ஒரு பணி முறையில் உற்பத்தி விரிவாக்க நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. பயறு வகைகள், அரிசி தானியங்கள் மற்றும் வர்த்தக பயிர்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் பயறு வகைகளை பயிர்கள் உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் அதிகரிக்கலாம்.

மேம்பட்ட குழு செயல் விளக்க முறைகளில் துவரை, உளுந்து மற்றும் பச்சைப்பயறு போன்ற செயல்பாடுகள், நிலக்கடலை பருத்தி மற்றும் பயிர் அமைப்பு சார்ந்த செயல் விளக்க முறை செயல்படுத்துதல், சான்று விதைகள் விநியோகம், அதிக உற்பத்தி திறன் கொண்ட பயிர் வகைகள் மற்றும் பயறு வகைகள் உற்பத்தி செய்ய ஊக்கப்படுத்துதல், ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து மற்றும் பூச்சி மேலாண்மை மற்றும் வளங்கள் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப கருவிகளான டிராக்டர்கள், தெளிப்பான்கள் மற்றும் ரோட்டவேட்டர்கள் பயன்படுத்துதல்.

திறமையான நீர்ப் பயன்பாட்டு கருவிகளான தெளிப்பான்கள், மழைத்தூவான்கள் விசைப் பம்புகள், நீர் கடத்தும் குழாய்கள் ஆகியவை விநியோகிக்கப்படுகிறது.

NADP- பயறு திட்டத்தின்கீழ் 2% டி.ஏ.பி தெளிப்பு, விதை சான்று உற்பத்தி மற்றும் விநியோக மான்யம் ஊக்கத்தொகை வழங்குதல் மற்றும் துவரையில் நடவுமுறை செயல்படுத்தப்படுகிறது.

எண்ணெய்வித்துகள்

NADP – ஒருங்கிணைந்த எண்ணெய்வித்து உற்பத்தி மேம்பாட்டு திட்டம்-

இத்திட்டத்தில் சான்று விதைகள் உற்பத்தி மற்றும் விநியோக மான்யம் வழங்குதல், வரப்பு பயிர்களாக ஆமணக்கை உபயோகித்தல், உயிர் உரங்கள் விநியோகம், விதை துளை விதைப்பு மூலமாக நிலக்கடலை உடன் பயறு வகைகள் ஊடுபயிராக பயிரிடப்படுகின்றன.

தேசிய எண்ணெய் வித்து மற்றும் எண்ணெய்ப்பனை இயக்கம்(NMOOP)

இத்திட்டம் மூன்று சிறு இயக்கங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. அவை

எண்ணெய் வித்துக்கள்,
எண்ணெய்ப்பனை மற்றும்
மர வழி எண்ணெய் வித்துக்கள்

இத்திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்ககோள் தாவர எண்ணெய் தேவையை பூர்த்தி செய்வதாகும்.

மினிமிஷன்-I (எண்ணெய் வித்துக்கள்)

இத்திட்டத்தில் இனப் பெருக்க விதைகள் வாங்குதல், ஆதாரம் மற்றும் சான்று விதைகள் உற்பத்தி செய்தல் சான்று விதைகள் விநியோகித்தல். மற்றும் உற்பத்தியை பெருக்க ஜிப்சம், களைக் கொல்லி வழங்கப்படுகிறது. புதிய தொழில் நுட்பங்களை செயல் விளக்க முறைகள் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது.

மினிமிஷன்-II (எண்ணெய் பனை)

தரமான எண்ணெய் பனை நாற்றங்கால்கள் மூலமாக புதிய பகுதி விரிவாக்கப்படுகிறது. மேலும் முந்தைய ஆண்டு பயிர்களை பராமரிப்பதற்கும் மற்றும் ஊடுப் பயிராக உள்ளது. எண்ணெய் பனை அறுவடை இயந்திரம் மற்றும் கருவிகள், ஆழ்துளை கிணறுகள் டீசல் விசைப் பம்புகள் மண்புழு உர தயாரிப்பு கூடம் அமைப்பதற்கு மான்யம் வழங்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் வேளாண் அலுவலர்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

மினிமிஷன்-III (Tree Borne Oilseeds)

இத்திட்டத்தின் மூலம் வேப்ப மரம் மற்றும் புங்கம்மரங்கள் கொண்டு எண்ணெய் வித்துகளின் ஊடுபயிராக பயிரிட்டு பயிர் பரப்பளவு விரிவாக்கப்படுத்தலாம்.

தென்னை மேம்பாட்டு வாரியத்தின் திட்டங்களின் கீழ் தேங்காய் உற்பத்தி மற்றும் பரப்பளவு உயர்த்த பல்வேறு விஞ்ஞான தொழில் நுட்பங்களை கண்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் மூலம் நெட்டை X குட்டை மற்றும் குட்டை X நெட்டை வகையான தென்னை நாற்றுகள் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நவ்லாக் தேங்காய் பண்ணையில் விவசாயிகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது.

மழை பற்றாக்குறை, பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் மற்றும் இயற்கை பேரழிவுகள் மூலமாக தேங்காய் உற்பத்தி பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுவதால், தமிழ்நாடு அரசு R&R என்கிற திட்டத்தை அனுமதித்துள்ளது. இதனால் 100% உதவியுடன் தென்னை மேம்பாட்டு வாரியம் மூலமாக தேங்காய் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மீட்க இயலும்.

இத்திட்ட தொகுப்பில் பழைய மற்றும் வயதான தென்னை பனைகளை வெட்டி அகற்றுவதற்கும், ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை நடைமுறைகள் மூலமாக தென்னை பனைகள் மறு நடவு செய்வதற்கும் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இத்திட்டம் மூலம் தென்னை தோட்டத்தை மறு சீரமைக்கவும், தென்னையில் சிவப்பு கூண் வண்டு தாக்குதலை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகின்றது.

கரும்பு

கரும்பு மிகவும் முக்கியமான வணிக மற்றும் நீர்ப் பாசன பயிராக இருப்பதால் நீடித்த நிலையான கரும்பு சாகுபடி என்கிற புதுமையான வேளாண் நடைமுறையை செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் ஒற்றை மொட்டு கரும்பு சில்லுகள் இளம் நாற்றுகளை நடவு செய்தல் மற்றும் நிழல் குடை நாற்றங்கால் அமைத்தல் போன்ற கரும்பு வளர்ச்சி மேம்பாட்டு நடைமுறைகள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் புதிய நடவு முறைகளான பரந்த இடைவெளி ,நுன்னிய விவசாயம் மற்றும் சொட்டு நீர்ப் பாசனம் மூலமாக மருந்து வழங்குதல் ஆகியவை NADP(RKVY) திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

உள்ளீடு திட்டம்

பருவம், மண் வகை, மண் வளம் நிலை, பண்ணைப்பயிர் திட்டம் மற்றும் பயிர்முறை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் விதை மற்றும் உர திட்டத்தை வேளாண்மைத் துறை தயாரிக்கிறது.

முன்னுரிமை திட்டங்கள்

விவசாயத்தின் உண்மையான ஆற்றலை உணர்ந்து புதிய சாத்தியமான தொழில் நுட்பங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.

நீடித்த நிலையான மானாவாரி சாகுபடி இயக்கம்(MSDA)

இத்திட்டம் தானியங்கள் பயறு வகைகள், எண்ணெய் வித்துகள் மற்றும் பருத்தி ஆகியவற்றின் உற்பத்தியை மேம்படுத்த முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இத்திட்டம் கூட்டு அணுகு முறையில் செயல்படுகிறது. மேலும் விவசாயிகளின் பங்களிப்பு வழங்குதல், திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வழங்குதல், நீர் தேக்க கட்டடங்கள் அமைத்தல், புதிய வேளாண்மை தொழில் நுட்பங்களைக் கொண்டு சேர்த்தல். இதை தவிர உளர் நில விவசாயிகள் வருமானம் ஈட்டும் வகையில் பயிர் அறுவடைக்குப் பின் மதிப்பு கூட்டுதல் முதலியவை செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் முதலாம் நிலையின் (2016-17ன் போது) 1000 ஹெக்டர் கொண்ட 10 மானாவாரி நிலக் குழுக்களாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. குழுக்கள் வாரியாக பயிர் பரப்பளவு அடையாளம் காணப்பட்டு மேம்பாட்டு குழுக்கள் மற்றும் வட்டார குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய நீடித்த நிலையான வேளாண்மை இயக்கம் – மானாவாரி பரப்பு அபிவிருத்தி

மானாவாரி பயிர்கள் உற்பத்தி மற்றும் விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரிப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு ஒருங்கிணைந்த பண்ணை நிர்வாகம் என்ற புதிய முயற்சி எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் பால் மாடுகள் மற்றும் ஆடுகள் வளர்ப்பு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. மேலும் இத்திட்டம் பயிர்கள், பருப்பு வகைகள், எண்ணெய் வித்துக்கள் ஆகியவ்ற்றின் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதற்காக நீர்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் சேமிப்பு நடைமுறைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தவிர வளப் பாதுகாப்பு தொழில் நுட்பங்களான மண் புழு உர அலகுகள் நிறுவப்படுகிறது மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி வழங்கப்படுகிறது.

கூட்டுப் பண்ணையம்

2017-18ம் ஆண்டின் நிதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டபோது தமிழ்நாடுஅரசு சிறு குறு விவசாயிகளை உழவர் ஆர்வலர் குழுவாகவும் மற்றும் உழவர் உற்பத்தி குழுவாக மாற்ற புதிய திட்டத்தினை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் இக்குழுக்களை உற்பத்தி அமைப்புகளாக மாற்றி இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு கடன் வழங்குதல், சிறந்த தொழில் நுட்பங்களை நடைமுறைப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை குறிக்கோளாக மேற்கொண்டுள்ளது.
பண்ணையத்திற்கு முன் மற்றும் பின் சந்தை இணைப்புகளை ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

2017-18ம் ஆண்டின் முன்னோடி திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டு இது வரை 98 உழவர் உற்பத்தி குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஒரு குழுவிற்கு ஒரு விவசாயி என்கிற நிலையில் 9800 விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றனர்.

ஒவ்வொரு உழவர் உற்பத்தி குழுவிற்கும் தொகுப்பு நிதியாக ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிதியினை கொண்டு உழவர் உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு கடன் வழங்குதல், இந்நிதி நபார்டு வங்கி மற்றும் சிறு விவசாய வேளாண் வணிக கூட்டமைப்பில் இருந்து பெறப்படுகிறது.

நுண்ணீர் பாசனம்

இத்திட்டம் குறைந்த அளவில் நீரை பயன்படுத்தி உற்பத்தி பெருக்குதல் மற்றும் சீரான உரங்களை பயன்படுத்துதல் மூலம் விவசாயிகளுக்கிடையே பிரபலமாகவுள்ளது. இதனால் பெருமளவில் மாநில அரசு இத்திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது. இத்திட்டம் மூலமாக மண் அரிப்பு குறைதல், களை அச்சுறுத்தலை குறைத்தல், சீரான நீர் விநியோகம் உகந்த தாவர மக்கள் தொகை பராமரித்தல், உற்பத்தி மேம்படுத்துதல், தரம் மிகுந்த வேளாண்மை உற்பத்தியை பெருக்குதல் போன்ற பல்வேறு நன்மைகளை கொண்டுள்ளது. நீர் சேமிப்பை கருத்தில் கொண்டு அரசாங்கம் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு 100% மான்யம் மற்றும் இதர விவசாயிகளுக்கு 75% மான்யம் நுண்ணீர் பாசனத்திற்காக PMKSY என்ற திட்டத்தின் கீழ் வேளாண் மற்றும் தேட்டக்கலை பயிர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

பயிர் காப்பீடு

பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் வேலூர் மாவட்டத்தில் காரிப் 2016 முதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. வேலூர் மாவட்டம் கூட்டு 3-ன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

திட்டத்தின் நோக்கம்

இத்திட்டம் இயற்கை இடா்பாடுகளால் ஏற்படும் பின்வரும் இழப்புகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க வழி வகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

 • விதைப்ப[/நடவு செய்ய இயலாத சுழ்நிலை, பயிர் முளைத்து கருகிய சுழ்நிலை
 • விதைப்பு முதல் அறுவடைக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் எற்படும் பாதிப்புகளுக்கு
 • அறுடைகளுக்கு பின் எற்படும் பாதிப்புகளுக்கு
 • சிறு பகுதியில் மட்டும் ஏற்படும் இடா்பாடுகளுக்கு
 • இத்திட்டத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட கிராமத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட பயிர் செய்யும் அனைத்து விவசாயிகளும் சோ்ந்து பயன்பெறலாம்.
 • பயிர் கடன் பெறும் விவசாயிகள் அனைவரும் கண்டிப்பாக இதில் பயிர் காப்பீடு செய்யப்படும். மற்ற கடன் பெறா விவசாயிகள் விருப்பத்தின் பேரில் இத்திட்டதில் சேரலாம்.

மேலும், இத்திட்டம் நியூ இந்தியா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட். மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மண் சுகாதார அட்டை

“மண் வள மாதிரி அட்டை திட்டம்” 2015-16 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா அரசாண்மை மூலம் தொடங்கப்பட்டு விவசாயத்துறை திணைக்களம் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. மண் மாதிரி சேகரிப்புக்கான இடம் குறிப்பிட ஜி.பி.எஸ் (GPS) முறை பின்பற்றப்படுகிறது. பாசன பகுதிகளில் 2.5 ஹெக்டேர் கட்டத்தில்(Grid) இருந்து மண் மாதிரி எடுக்கப்படுகிறது மற்றும் மானாவாரிப் பகுதிகளில் 10 ஹெக்டேர் கட்டம்(Grid) எடுக்கப்படும்

அங்கக வேளாண்மை

அங்கக வேளாண்மை மேம்பாட்டிற்காக, கூட்டு/குழு அணுகுமுறையில் சான்றளிக்கப்பட்ட பங்களிப்பு உத்தரவாத அமைப்பு (PGS) PKVY என்கின்ற மூன்றாண்டு திட்டத்தின் மூலம் செயல்படுகின்றது. இத்திட்டம் தேசிய நீடித்த நிலையான வேளாண்மை இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படுகிறது. விவசாயிகளை அணி திரட்டுதல், திறன் மேம்பாட்டு, அங்கக வேளாண் உள்ளீடு கொள்முதல் மற்றும் அங்கக வேளாண் உள்ளீடு உற்பத்தி அலகுகள் அமைத்தல் போன்றவற்றிற்காக நிதி உதவிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகிறது. வேலூர் மாவட்டத்தில் இத்திட்டம் நான்கு குழுக்களாக ஆலங்காயம் வட்டாரத்தில் PGS மூலம் அங்கக வேளாண் நிலங்களாக செயல்படுத்தப்படுகிறது.

விவசாயிகள் சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த வேளாண் விரிவாக்க முறை

வேளாண் துறை மூலம் இரண்டாம் பசுமை புரட்சியின் இலக்கான ”இருமடங்கு உற்பத்தி மும்மடங்கு வருமானம் ” என்ற குறிக்கோளை எளிதில் அடைந்திட இத்திட்டம் 2015-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

வட்டார வேளாண்மை அலுவலர்களின் தொகுதிக்குட்பட்ட கிராமங்கள் 8 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் வாரத்தில் 4 கிராமங்களும் இரண்டாம் வாரத்தில் 4 கிராமங்களும் நிரந்தர பயண திட்டத்தின்கீழ் களப்பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இந்நிரந்தர பயணத்திட்டத்தின் மூலம் உதவி வேளாண்மை அலுவலர்கள் அவா்களின் தொகுதிக்குட்பட்ட கிராம விவசாயிகள், விவசாய குழுக்கள், மற்றும் மகளிர் குழுக்களை நேரில் சந்தித்து உற்பத்தியை அதிகாரிப்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்குதல். பயிர் சாகுபடி தொடா்பான இடா்பாடுகளை நீக்குதல், உரிய முறையில் விளைப்பொருட்களை சந்தைப்படுத்துதல், புதிய தொழில்நுட்பங்களை எளிதில் பரவலாக்கிடவும் இத்திட்டம் வேளாண்மைத் துறைக்கு மிகவும் உறுதுனையாக உள்ளது.