ஊடக வெளியீடுகள்

National Youth day function

தேசிய இளைஞர் தின விழா 12/01/2109

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/01/2019 மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இணைச்சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள் 10/01/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/01/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இணைச்சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிள் 10/01/2018

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கால்நடை அறிவியல் மருத்துவ பல்கலைக் கழகம் 09/01/2018

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/01/2019

கால்நடை அறிவியல் மருத்துவ பல்கலைக் கழகம் 09/01/2018

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

புதிய மீன்பண்ணைக் குளங்கள் குட்டைகள் அமைத்தல் தொடர்பாக 09/01/2018.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/01/2019

புதிய மீன்பண்ணைக் குளங்கள் குட்டைகள் அமைத்தல் தொடர்பாக 09/01/2018.

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் 08/01/2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/01/2019

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு குறைதீர்க்கும் நாள் 08/01/2019

மேலும் பல