மூடவும்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 2ம் கட்டம் 2021-22 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 2ம் கட்டம் 2021-22 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
தமிழ்நாடு நீர்வள நிலவள திட்டம் – 2ம் கட்டம் 2021-22 அகரம் ஆறு உபவடிநில பகுதி – செயல் விளக்க திடல் அமைப்பதற்கான இடுபொருட்கள் கொள்முதல்

உயிர் கட்டுபாட்டு காரணிகள் மற்றும் வேம்பு சார்ந்த உயிர் பூச்சி கொள்ளிகள் கொள்முதல்

18/08/2021 03/09/2021 பார்க்க (705 KB) TNIAMP RFQ BCA 2021-22 (5 MB)