மூடவும்

பேரணாம்பட்டு, காட்பாடி வட்டங்களில் நிலுவையில் உள்ள பட்டா மாறுதல் மனுக்களை முடிவு செய்ய சிறப்பு நடவடிக்கை

பேரணாம்பட்டு, காட்பாடி வட்டங்களில் நிலுவையில் உள்ள பட்டா மாறுதல் மனுக்களை முடிவு செய்ய சிறப்பு நடவடிக்கை
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
பேரணாம்பட்டு, காட்பாடி வட்டங்களில் நிலுவையில் உள்ள பட்டா மாறுதல் மனுக்களை முடிவு செய்ய சிறப்பு நடவடிக்கை 06/03/2020 06/04/2020 பார்க்க (278 KB) Erikuthi, Pernambut (2 MB) Pernambut, Pernambut (71 KB) Vandaranthangal, Katpadi (67 KB) Senur, Katpadi (85 KB)