மூடவும்

வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.

வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.

வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.

04/10/2019 15/10/2019 பார்க்க (43 KB)