அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
பொது ஏல அறிவிப்பு 30/10/2019 07/11/2019 பார்க்க (42 KB) Public Auction (77 KB)
பொது ஏல அறிவிப்பு 30/10/2019 07/11/2019 பார்க்க (42 KB) Public Auction Notification (87 KB)
பொது ஏல அறிவிப்பு 30/10/2019 07/11/2019 பார்க்க (42 KB) Public Auction Notification (76 KB)
வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.

வேலூர் மாவட்டத்தில் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி 2007-ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பாக உயிரிழந்தவர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணிநியமனம் வழங்குவதில் நிலுவையில் உள்ள இனங்கள்.

04/10/2019 15/10/2019 பார்க்க (43 KB)
பொது ஏல அறிவிப்பு 12/09/2019

பொது ஏல அறிவிப்பு 12/09/2019

16/08/2019 13/09/2019 பார்க்க (2 MB)
வேலூர் மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்த தான முகாம்களின் விவரங்கள் – செப்டம்பர் 2018 முதல் ஆகஸ்ட் 2019 வரை

வேலூர் மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்த தான முகாம்களின் விவரங்கள் – செப்டம்பர் 2018 முதல் ஆகஸ்ட் 2019 வரை

01/09/2018 31/08/2019 பார்க்க (179 KB)
கோடை கால கிராமப் புற சுகாதார விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க பல்கலைக் கழக மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கான அழைப்பு

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, வேலூர்

03/06/2019 28/06/2019 பார்க்க (417 KB)
தமிழ்நாடு கட்டிட உரிமையாளர்கள் மற்றும் வாடகைதாரர்களின் உரிமைகள் ஒழுங்குமுறை மற்றும் பொறுப்படைவுகள் சட்டம் 2017 (தமிழ்நாடு சட்டம் 42/2017) பிரிவு 38 – ன் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள குடிக்கூலி அதிகாரிகளின் விவரம். 22/02/2019 01/06/2019 பார்க்க (300 KB)
பொது ஏலம் 12-03-2019

பொது ஏலம் 12-03-2019

12/03/2019 12/03/2019 பார்க்க (1 MB) General Auction Notice 12-03-2019 (1 MB)
பொது ஏல அறிவிப்பு 30/01/2019 05/02/2019 பார்க்க (1 MB)