மூடவும்

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
சமூகநல அலுவலகம் ஒருங்கிணைத்த சேவை மையத்தில் உள்ள பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக 04/08/2023 17/08/2023 பார்க்க (351 KB) Application (373 KB)
அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்திற்கு முற்றிலும் தற்காலிக தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் 4 பணி இடங்களை நிரப்ப தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

10/03/2023 31/03/2023 பார்க்க (2 MB) Application form (2 MB)
சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கிய மையம் என்ற திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் மருத்துவ அலுவலர் ,சுகாதார ஆய்வாளர் மற்றும் துணை ஊழியர் ஆகிய பதவிகளை ஒப்பந்த அடிப்படியில் நிரப்புதல் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

07/02/2023 20/02/2023 பார்க்க (350 KB) Medical Officer (338 KB) Health Inspector (338 KB) Supporting Staff (331 KB)
ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர் பணி நியமனம் / முற்றிலும் தற்காலிகம் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர் பணி நியமனம் / முற்றிலும் தற்காலிகம் – அறிவிப்பு – மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம், வேலூர் மாவட்டம்

18/01/2023 28/01/2023 பார்க்க (701 KB)
அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்தில் சிறார்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் சேவை வழங்க மதிப்பூதிம் அடிப்படையில் இரண்டு ஆற்றுப்படுத்துனர்கள்

அரசினர் பாதுகாப்பு இடத்தில் சிறார்களுக்கு ஆற்றுப்படுத்துதல் சேவை வழங்க மதிப்பூதிம் அடிப்படையில் இரண்டு ஆற்றுப்படுத்துனர்கள்

28/09/2022 12/10/2022 பார்க்க (219 KB) Application (358 KB)
சமூகநல அலுவலகம் ஒருங்கிணைத்த சேவை மையத்தில் உள்ள பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக

சமூகநல அலுவலகம் ஒருங்கிணைத்த சேவை மையத்தில் உள்ள பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக

22/07/2022 05/08/2022 பார்க்க (259 KB) ஊடக வெளியீடுகள் (321 KB)
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், 2 சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கபடுகின்றது

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், 2 சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கபடுகின்றது

07/03/2022 21/03/2022 பார்க்க (906 KB) Application (361 KB)
சமூகநல அலுவலகம் ஒருங்கிணைத்த சேவை மையத்தில் உள்ள பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக

சமூகநல அலுவலகம் ஒருங்கிணைத்த சேவை மையத்தில் உள்ள பல்வேறு காலிப்பணியிடம் நிரப்புதல் தொடர்பாக

19/01/2022 12/02/2022 பார்க்க (362 KB) PRESS RELEASE (591 KB)
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பம்

28/12/2021 11/01/2022 பார்க்க (906 KB) Application (361 KB)
வேலூர் மாவட்டம் இளைஞர் நீதி குழுமத்தில், சமூக நல உறுப்பினர் பதவிக்கான விண்ணப்பம் 26/12/2021 09/01/2022 பார்க்க (228 KB) Application (361 KB)