மூடவும்

கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அரசு கல்வியல் கல்லூரி

அரசு கல்வியல் கல்லூரி, வேலூர்.

மின்னஞ்சல் : gtevlr[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2249703
வகை / விதம்: GOVERNMENT COLLEGES

அரசு திருமகள் ஆலைகள் கலைக் கல்லூரி

அரசு திருமகள் ஆலைகள் கலைக் கல்லூரி , குடியாத்தம்

மின்னஞ்சல் : gtmc[dot]gudiyattam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-220162
வகை / விதம்: GOVERNMENT COLLEGES

ஆக்ஸிலியம் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

காந்தி நகர் ,காட்பாடி வேலூர் - 632 006.

மின்னஞ்சல் : auxiliumcollege9[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2241774

ஊரிசு கல்லூரி , வேலூர்

வேலூர் - 632 001.

மின்னஞ்சல் : voorhees1898[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2220317

ஜமியா தாருஸ்ஸலம் அரபிக் கல்லூரி ,ஓமரபட்

ஓமரபட் - 635 808.

மின்னஞ்சல் : jamiadarussalam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04174-255451

டி .கே .எம் மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி)

கல்லூரி சாலை ,சாய்நாதபுரம் வேலூர்- 632 001.

மின்னஞ்சல் : nfo[at]dkmcollege[dot]org
தொலைபேசி : 0416-2266051

புரட்சி தலைவர் டாக்டர்.எம்.ஜி.ஆர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி

புரட்சி தலைவர் டாக்டர்.எம்.ஜி.ஆர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மாதனுர்,வேலூர் மாவட்டம்

மின்னஞ்சல் : gascmdr[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: Arts and Science College

முத்துரங்கம் அரசு கலைக் கல்லூரி

முத்துரங்கம் அரசு கலைக் கல்லூரி,வேலூர்

மின்னஞ்சல் : mgacvlr[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2262068
வகை / விதம்: Arts College