மூடவும்

மருத்துவமனைகள்

அரசு மருத்துவமனை, குடியாத்தம்

அரசு மருத்துவமனை, குடியாத்தம் அஞ்சல் குறியீடு:632602

மின்னஞ்சல் : tnhspgudiyatham[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-221111
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,அணைகட்டு

அரசு மருத்துவமனை, அணைகட்டு அஞ்சல் குறியீடு: 632101

மின்னஞ்சல் : tnhspanaicut[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: தாலுக்காமருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,வேலூர்

அரசு மருத்துவமனை, வேலூர் அஞ்சல் குறியீடு:632001

மின்னஞ்சல் : velloregh[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 0416-2221973
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை