மூடவும்

மருத்துவமனைகள்

அரசு தலைமை மருத்துவமனை,வாலாஜாபேட்டை

அரசு தலைமை மருத்துவமனை,வாலாஜாபேட்டை, அஞ்சல் குறியீடு: 632513

மின்னஞ்சல் : tnhspwalaja[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-232538
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை ,அரக்கோணம்

அரசு மருத்துவமனை , அரக்கோணம், அஞ்சல் குறியீடு:: 631001

மின்னஞ்சல் : tnhsparakkonam[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04177-232270
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, ஆம்பூர்

அரசு மருத்துவமனை, ஆம்பூர் அஞ்சல் குறியீடு:635802

மின்னஞ்சல் : tnhspambur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04174-242636
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, ஆற்காடு

அரசு மருத்துவமனை, ஆற்காடு அஞ்சல் குறியீடு:632503

மின்னஞ்சல் : tnhsparcot[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-235120
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, கலவை

அரசு மருத்துவமனை, கலவை அஞ்சல் குறியீடு:632506

மின்னஞ்சல் : tnhspkalavai[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04173-242328
வகை / விதம்: தாலுக்காமருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, குடியாத்தம்

அரசு மருத்துவமனை, குடியாத்தம் அஞ்சல் குறியீடு:632602

மின்னஞ்சல் : tnhspgudiyatham[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-221111
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, திருப்பத்தூர்

அரசு மருத்துவமனை, திருப்பத்தூர் அஞ்சல் குறியீடு : 635601.

மின்னஞ்சல் : tnhsptirupattur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04179-220080
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை, வாணியம்பாடி

அரசு மருத்துவமனை, வாணியம்பாடி, அஞ்சல் குறியீடு:635751.

மின்னஞ்சல் : tnhspvaniyambadi[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04174-225700
வகை / விதம்: தாலுக்கா மருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,அணைகட்டு

அரசு மருத்துவமனை, அணைகட்டு அஞ்சல் குறியீடு: 632101

மின்னஞ்சல் : tnhspanaicut[at]gmail[dot]com
வகை / விதம்: தாலுக்காமருத்துவமனை

அரசு மருத்துவமனை,சோளிங்கர்

அரசு மருத்துவமனை, சோளிங்கர் அஞ்சல் குறியீடு:631102

மின்னஞ்சல் : tnhspsholingur[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04172-262900
வகை / விதம்: தாலுக்காஅல்லாமருத்துவமனை