மூடவும்

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள்

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், அரக்கோணம்.

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை-1,பகுதி அலுவலகம, அரக்கோணம், எண்.45/48ஏ, வள்ளலார் தெரு, ஜோதி நகர், அரக்கோணம்-631001, வேலுர்.

மின்னஞ்சல் : Rtotn73z[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04177-236700

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், ஆம்பூர்.

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை-1, பகுதி அலுவலகம். எண் 78/1, எம் சி ரோடு, ஒரியண்டல் பள்ளி எதிரில், ஆம்பூர்.

மின்னஞ்சல் : Rtotn83y[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04174-247615

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1, பகுதி அலுவலகம், திருப்பத்தூர்

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை-1, பகுதி அலுவலகம், முகுநதன் தெரு, வீட்டுவசதி வாரியகுடியிருப்பு, திருப்பத்தூர்.

மின்னஞ்சல் : Rtotn83z[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04179-227797

மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் நிலை 1,பகுதி அலுவலகம், குடியாத்தம்.

மோட்டார் வாகன ஆயவாளர் நிலை-1,பகுதி அலுவலகம், பாலிடெக்னிக் கூட்ரோடு, குடியாத்தம், வேலூர்-632002

மின்னஞ்சல் : Rtotn23z[at]nic[dot]in

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் இராணிப்பேட்டை

வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலகம், தேசிய நேடுஞ்சாலை-4, பாரதிநகர், இராணிப்பேட்டை

மின்னஞ்சல் : Rtotn73[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 04172-273087

வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம், வேலுர்

வட்டாரப்போக்குவரத்து அலுவலகம் வேலூர்,எண்.482 பேஸ்-II, டி.எண்.எச்.பி. சத்துவாச்சாரி, வேலூர் 632009.

மின்னஞ்சல் : Rtotn23[at]nic[dot]in