மூடவும்

குடியாத்தம் இரத்த வங்கி

அரசு மருத்துவமனை,குடியாத்தம் - 632 602.

மின்னஞ்சல் : ghgudiyatham[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04171-221111
வகை / விதம்: Blood Bank