மூடவும்

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  • ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  • கோரிக்கைப் பதிவு
  • கோரிக்கை நிலவரம்
  • ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  • புதிய வாகனப்பதிவு, நடப்புப்பதிவு எண் மற்றும் அலுவலக எல்லை
  • இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  • வாகனங்களுக்கான வரி விகிதம், அலுவலக படிவங்கள் தரவிறக்கம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

உதவி போக்குவரத்து ஆணையர்

எண், 482, 2 வது கட்டம், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியம், சத்துவாச்சாரி, வேலூர்
இடம், இருப்பிடம் : சத்துவாச்சாரி | மாநகரம் : வேலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 632009