மூடவும்

வேலை வாய்ப்பு – பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல்

இவ்விணையதளம் பதிவு, புதுப்பித்தல், மற்றும் கூடுதல் கல்வித் தகுதி போன்ற பணிகளை மேற்கொள்ள வழிசெய்வதுடன், லட்சக் கணக்கான பதிவுதாரர்களின் விவர வங்கியை வேலையளிப்போர் பயன்படுத்த உள்ளதால் தொழில் நெறி காட்டுதல் வழியாக பணி நாடுபவர்கள் மற்றும் வேலையளிப்போரை ஒருங்கிணைக்கும் பணியுடன், வேலை நிலவரத் தகவல் மற்றும் பகுப்பாய்வு மூலம் மனித வளத் திட்டமிடல், மனித சக்தி தேவை குறித்த பணியும் மேற்கொள்ளபடுகின்றது.

பார்க்க: https://tnvelaivaaippu.gov.in/Empower/

மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு பதிவு அலுவலகம்

அரசு ஐடிஐ வளாகம், மேல்மொனவூர் கிராமம், அப்துல்லா புரம் அஞ்சல் , வேலூர்
இடம், இருப்பிடம் : அரசு ஐடிஐ வளாகம் | மாநகரம் : வேலூர் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 632010
தொலைபேசி : 04162220042