மூடவும்

அமிர்தி விலங்கியல் பூங்கா

இப்பூங்கா வேலூர் நகரில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. 25 ஹெக்டேர் அளவுக்குப் பரந்து விரிந்துள்ள அமிர்தி உயிரியல் பூங்காவில் அழகான நீர்வீழ்ச்சி ஒன்றும் காணப்படுகிறது. அமிர்தி வனத்தின் பாதி பரப்பளவு வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கும் மாறு பாதி சுற்றுலாத் தலமாகவும் பிரித்துப் பராமரிக்கப்படுகிறது. சுமார் ஒரு கீலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மலையேற்றம் ஒரு அழகான நீர்வீழ்ச்சியை முழுமையாகப் பார்வையிட வழிவகுக்கிறது. நீர்வீழ்ச்சியில் பருவமழை காலங்களில் நீரின் வீழ்ச்சி அதிகமாக இருக்கும். இவ்வன விலங்குப் பூங்காவில் மான்கள், கீரிப்பிள்ளைகள், நரிகள் குரங்குகள், சிவப்புதலைகிளிகள், காதல் பறவைகள், ஆமைகள், மயில்கள், முதலைகள், காட்டுப் பூனைகள், கழுகுகள்,வாத்துகள், புறாக்கள், காட்டுக் கிளிகள், முயல்கள், மலைப்பாம்புகள் முதலியன வாழ்கின்றன.

புகைப்பட தொகுப்பு

  • அமிர்தி விலங்கியல் பூங்கா
  • அமிர்தி விலங்கியல் பூங்கா

அடைவது எப்படி:

சாலை வழியாக

வேலூர் நகரில் இருந்து சுமார் 25 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது