மூடவும்

வருவாய் நிர்வாகம்

பெயர் மொத்தம்
வருவாய் பிரிவுகள் 2
வருவாய் வட்டம் 6
வருவாய் உள்வட்டம் 20
வருவாய் கிராமங்கள் 317

வருவாய் பிரிவுகள் (2) :

பெயர் வருவாய் பிரிவுகள் பெயர்
1 வேலூர்
2 குடியாத்தம்

வருவாய் வட்டம்(6) :

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் வட்டம் பெயர்
1. வேலூர்
 1. வேலூர்
 2. காட்பாடி
 3. அணைக்கட்டு
2. குடியாத்தம்
 1. குடியாத்தம்
 2. பேர்ணாம்பட்டு
 3. கீ. வ. குப்பம்

வருவாய் உள்வட்டம் (20) :

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் மொத்தம் வட்டம் மொத்தம் உள்வட்டம்
1. வேலூர் 3 13
2. குடியாத்தம் 3 7
மொத்தம் 6 20

வருவாய் உள்வட்டம் பட்டியல் :

பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் உள்வட்டம் பெயர்
வேலூர் வேலூர்
 1. வேலூர் (வடக்கு)
 2. வேலூர் (தெற்கு)
 3. சத்துவாச்சாரி
 4. கணியம்பாடி
 5. பென்னாத்தூர்
வேலூர் காட்பாடி
 1. காட்பாடி
 2. திருவலம்
 3. மேல்பாடி
வேலூர் அணைக்கட்டு
 1. அணைக்கட்டு
 2. ஊசூர்
 3. பள்ளிகொண்டா
 4. ஒடுகத்தூர்
 5. அகரம்
குடியாத்தம் குடியாத்தம்
 1. குடியாத்தம் (மேற்கு )
 2. குடியாத்தம் (கிழக்கு )
 3. வளத்தூர்
குடியாத்தம் பேர்ணாம்பட்டு
 1. பேர்ணாம்பட்டு
 2. மேல்பட்டி
குடியாத்தம் கீ.வ.குப்பம்
 1. கீ.வ.குப்பம்
 2. வடுகந்தாங்கல்
 3. பள்ளூர்

 

வ.எண் பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1. வேலூர் வேலூர் 51
2. வேலூர் காட்பாடி 49
3. வேலூர் அணைக்கட்டு 80
4. குடியாத்தம் குடியாத்தம் 61
5. குடியாத்தம் பேர்ணாம்பட்டு 32
6. குடியாத்தம் கீ.வ.குப்பம் 44