மூடவும்

வருவாய் நிர்வாகம்

 

பெயர் மொத்தம்
வருவாய் பிரிவுகள் 3
வருவாய் வட்டம் 13
வருவாய் உள்வட்டம் 53
வருவாய் கிராமங்கள் 842

வருவாய் பிரிவுகள் (3) :

பெயர் வருவாய் பிரிவுகள் பெயர்
1 வேலூர்
2 இராணிப்பேட்டை
3 திருப்பத்தூர்

வருவாய் வட்டம்(13) :

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் வட்டம் பெயர்
1. வேலூர்
 1. வேலூர்
 2. காட்பாடி
 3. குடியாத்தம்
 4. அணைக்கட்டு
 5. பேர்ணாம்பட்டு
2. இராணிப்பேட்டை
 1. அரக்கோணம்
 2. வாலாஜாபேட்டை
 3. ஆற்காடு
 4. நெமிலி
3. திருப்பத்தூர்
 1. திருப்பத்தூர்
 2. வாணியம்பாடி
 3. ஆம்பூர்
 4. நாட்றாம்பள்ளி

வருவாய் உள்வட்டம் (53) :

வ.எண் பிரிவுகள் பெயர் மொத்தம் வட்டம் மொத்தம் உள்வட்டம்
1. வேலூர் 5 19
2. இராணிப்பேட்டை 4 18
3. திருப்பத்தூர் 4 16
Total 13 53

வருவாய் உள்வட்டம் பட்டியல் :

பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் உள்வட்டம் பெயர்
வேலூர் வேலூர்
 1. வேலூர் (வடக்கு)
 2. வேலூர் (தெற்கு)
 3. சத்துவாச்சாரி
 4. கணியம்பாடி
 5. பென்னாத்தூர்
வேலூர் காட்பாடி
 1. காட்பாடி
 2. கீ.வ.குப்பம்
 3. வடுகந்தாங்கல்
 4. திருவலம்
 5. மேல்பட்டி
வேலூர் குடியாத்தம்
 1. குடியாத்தம் (மேற்கு )
 2. குடியாத்தம் (கிழக்கு )
வேலூர் அணைக்கட்டு
 1. அணைக்கட்டு
 2. ஊசூர்
 3. பள்ளிகொண்டா
 4. ஒடுகத்தூர்
வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு
 1. பேர்ணாம்பட்டு
 2. மேல்பட்டி
 3. வளத்தூர்
இராணிப்பேட்டை அரக்கோணம்
 1. அரக்கோணம்(வடக்கு)
 2. அரக்கோணம்(தெற்கு)
 3. பாராஞ்சி
 4. பள்ளூர்
இராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை
 1. வாலாஜாபேட்டை
 2. விஷாரம்
 3. வேலம்
 4. சோளிங்கர்
 5. இராணிப்பேட்டை
இராணிப்பேட்டை ஆற்காடு
 1. ஆற்காடு
 2. திமிரி
 3. கலவை
 4. புதுப்பாடி
 5. மாம்பாக்கம்
இராணிப்பேட்டை நெமிலி
 1. நெமிலி
 2. காவேரிபாக்கம்
 3. பானாவரம்
 4. பனப்பாக்கம்
திருப்பத்தூர் திருப்பத்தூர்
 1. திருப்பத்தூர்
 2. கொரட்டை
 3. கந்திலி
 4. ஜோலார்பேட்டை
 5. புதூர்நாடு
திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி
 1. வாணியம்பாடி
 2. ஆண்டியப்பனூர்
 3. ஆலங்காயம்
 4. அம்பலூர்
திருப்பத்தூர் ஆம்பூர்
 1. ஆம்பூர்
 2. அகரம்
 3. மாதனூர்
 4. துத்திப்பட்டு
 5. மேல்சாணாங்குப்பம்
திருப்பத்தூர் நாட்றாம்பள்ளி
 1. நாட்றாம்பள்ளி
 2. அம்மணாங்கோயில்

வருவாய் கிராமங்கள் (130 KB)

வ.எண் பிரிவு பெயர் வட்டம் பெயர் வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை
1. வேலூர் வேலூர் 51
2. வேலூர் காட்பாடி 85
3. வேலூர் குடியாத்தம் 45
4. வேலூர் அணைக்கட்டு 61
5. வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு 52
6. இராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் 68
7. இராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை 83
8. இராணிப்பேட்டை ஆற்காடு 102
9. இராணிப்பேட்டை நெமிலி 77
10. திருப்பத்தூர் திருப்பத்தூர் 63
11. திருப்பத்தூர் வாணியம்பாடி 48
12. திருப்பத்தூர் ஆம்பூர் 77
13. திருப்பத்தூர் நாட்றாம்பள்ளி 30